Jag brinner för it och lärande och tror på skarpa uppdrag för eleverna, med riktiga mottagare och uppgifter som känns meningsfulla och viktiga. Jag försöker hjälpa och inspirera andra, bl.a. genom Skolappar.nu, en webbplats där pedagoger recenserar appar för undervisning och lärande.

De senaste åren har jag inspirerat skolledare, lärare och förskollärare runt om i hela Sverige. Jag är idag IKT-strateg i Staffanstorps kommun, IKT-utvecklare på Skapaskolan, driver mitt eget företag och är utbildare för TÄNK OM.

Jag föreläser och inspirerar kring hur man kan använda it på ett naturligt, motiverande och effektivt sätt i undervisning och lärande, med hela världen som publik.

Jag håller i workshops, både när det gäller datorer och iPads. Jag skräddarsyr gärna efter era behov.

Jag hjälper skolledningar som vill driva utvecklings- och förändringsprocesser.

Jag är lärare i grunden och arbetade på utbildningsförvaltningen i Ystads kommun under tio år. Under alla dessa år har både mitt arbete och min fritid bestått av engagemang kring hur man på bästa sätt kan använda IKT i undervisning och lärande.

Jag har suttit i styrelsen för FDIU som bl.a. ger ut Datorn i utbildningen och arrangerar Framtidens lärande. Jag har även varit med i referensgruppen för Skolverkets ”IT för pedagoger”.

Tidigare var jag mellanstadielärare på Fiskebäcksskolan och Svarteskolan. Mina elever kom på 1:a plats i tre nationella tävlingar under 2002-2004, samtliga med IT som naturligt verktyg i arbetet.

I november 2010 tilldelades jag Guldäpplejuryns särskilda pris:

”Joachim Thornström har i åratal bedrivit ett engagerat arbete med att stimulera it-utvecklingen i Ystad. Ett exempel är satsningen på skriv- och läsutveckling, där ett stort antal pedagoger har inspirerats att arbeta med dator i de tidiga årskurserna. Successivt har arbetet fördjupats och utvecklats, med begränsade kommunala resurser. Erfarenheterna härifrån har aktivt förts vidare till hela landet.

Han har vidare byggt upp webbplatsen Skolväskan, med resurser som barn kan använda i skolan och hemma på kvällarna. Den har blivit en viktig källa till inspiration för lärare och elever i hela landet.

Joachim har varit mycket aktiv i dialogen med lärare över hela landet, med presentationer, artiklar och inlägg. I Skolväskans blogg får lärare nya tips och idéer från den omvärldsanalys om IKT som han driver med brinnande intresse. Kommentarerna i bloggen öppnar upp för pedagogiska diskussioner och reflektioner som behövs i skolvardagen.”