Boka mig för föreläsningar, workshops eller seminarier.

Nya verktyg för lärande, iPads och appar, webbpublicering, sociala medier i skolan och digitala lärresurser är mina främsta kompetensområden.

Exempel på inspirationsföreläsningar/workshops:

  • Relevanta uppdrag för elever
  • Dynamiskt lärande – Klassrumskommunikation för aktiva elever
  • Världen i klassrummet – Webbpublicering och sociala medier
  • IKT i skolan – Vilka trender och vilken teknik som kommer att vara viktiga för oss att förhålla oss till i skolan de närmaste åren?
  • Formativt förhållningssätt med digitala verktyg (samtal, diskussion, problemlösning, synliggöra lärprocesser)
  • Flippat lärande
  • Digitalt berättande – Appar och webbresurser för bildberättande, film och animationer
  • Personal Learning Network (PLN) och kollegialt lärande
  • Digitala verktyg för museipedagoger och församlingspedagoger

Kontaktuppgifter
Joachim Thornström
telefon: 072-300 70 00
mejl: jthornstrom@gmail.com
twitter: joachimth